Personnummer 786
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-02-08
Doddatum 1924-11-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-12-31
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013