Personnummer 787
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-06-05
Doddatum 1931-02-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1924-11-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jönsson
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress S Århult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013