Personnummer 790
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-11-05
Doddatum 1935-09-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1926-01-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013