Personnummer 796
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-05-13
Doddatum 1907-11-13
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013