Personnummer 798
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-07-21
Doddatum 1928-11-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-01-29
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Per
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013