Personnummer 799
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-02-24
Doddatum 1927-03-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-02-24
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustava
Efternamn Tillberg
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Tillberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gällareböke Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013