Personnummer 800
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-01-16
Doddatum 1921-01-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-03-16
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Tillberg
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Tillberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress 33/IV
Dodforsamling Gävle Heliga Trefaldighet (Gävleborgs län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013