Personnummer 801
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-06-19
Doddatum 1922-02-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-12-29
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Tullberg
TidigareEfternamn Johnsson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Tullberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Malseröd
Dodforsamling Verum (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013