Personnummer 805
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-01-03
Doddatum 1926-05-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-04-29
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Berg
TidigareEfternamn Stenlund
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Berg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress S. Utmarken 28
Dodforsamling Ängelholm (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013