Personnummer 809
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-04-14
Doddatum 1913-07-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-12-26
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tuthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013