Personnummer 811
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-05-09
Doddatum 1906-04-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-01-01
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Stina
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skiphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013