Personnummer 816
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-03-01
Doddatum 1904-06-30
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1867-09-18
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013