Personnummer 817
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-12-03
Doddatum 1927-12-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1918-10-24
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gruvan
Dodforsamling Norra Vram (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013