Personnummer 818
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-02-01
Doddatum 1924-10-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1902-05-11
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Karlsson
TidigareEfternamn Andreasdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013