Personnummer 820
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-10-04
Doddatum 1935-09-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1920-02-01
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Nilsson Hjelt
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Nilsson Hjelt
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013