Personnummer 821
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-01-01
Doddatum 1941-01-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1924-09-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson Holmstrand
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson Holmstrand
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Borrsjön
Dodforsamling Gräsmark (Värmlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013