Personnummer 823 823
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1846-10-24 1846-10-24
Doddatum 1917-02-09 1917-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1870-05-01
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Tånneryd Kronogård, Gustafsberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Ovrigt1 Död i Örebro
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version) Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Tånneryd Ög, T. Slättahult
ModernsEfternamn Larsdotter, Anna (1809–1892)
AttGora T.Slättahult Tånneryd Ög, Markaryd (G) f.1035522