Personnummer 824
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-07-27
Doddatum 1927-06-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1924-04-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustafva
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaryd
Dodforsamling Hishult (N)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013