Personnummer 825
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-02-23
Doddatum 1928-06-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-03-06
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hinneryd Ög
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013