Personnummer 827
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-08-20
Doddatum 1918-12-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-12-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Larsson
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Näflinge 7
Dodforsamling Nävlinge (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013