Personnummer 83
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-10-16
Doddatum 1915-08-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-11-13
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johannesson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013