Personnummer 833
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-10-27
Doddatum 1929-02-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1915-11-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Persdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hulabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013