Personnummer 834
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-11-20
Doddatum 1940-11-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-05-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Peter
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Peter
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skinnersböke
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013