Personnummer 835
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-06-03
Doddatum 1941-04-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-05-20
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Lovisa
Efternamn Tillberg
NormeratFornamn Lovisa
NormeratEfternamn Tillberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013