Personnummer 836
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-08-31
Doddatum 1923-03-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1912-07-20
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Trulsson
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Trulsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013