Personnummer 837
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-12-29
Doddatum 1938-05-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-06-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Tuvesson
TidigareEfternamn Persdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Tuvesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hästveda 6
Dodforsamling Hästveda (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013