Personnummer 844
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-04-13
Doddatum 1927-03-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-04-12
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustava
Efternamn Hansson
TidigareEfternamn Bengtsdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Hansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hulabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013