Personnummer 846
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-09-06
Doddatum 1910-11-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-03-19
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma, Trekanten
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013