Personnummer 849
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-10-05
Doddatum 1924-06-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1869-12-12
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Aspholmen, Ormakulla
Dodforsamling Pjätteryd (G)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013