Personnummer 852
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-09-10
Doddatum 1913-10-23
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Johannes
Efternamn Jonasson Brun
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Jonasson Brun
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013