Personnummer 857
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-03-18
Doddatum 1925-03-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-06-30
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013