Personnummer 858
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-01-28
Doddatum 1926-03-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1925-02-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013