Personnummer 859
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-06-09
Doddatum 1926-05-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-05-25
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sjuhult
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013