Personnummer 860
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-01-26
Doddatum 1919-03-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-07-01
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Karlsson
TidigareEfternamn Karlsdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng Nr 1
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013