Personnummer 865
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-03-02
Doddatum 1922-12-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1921-01-08
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna-Lena
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Anna-Lena
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Klippan Kv. Herkules
Dodforsamling Gråmanstorp (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013