Personnummer 867
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-11-09
Doddatum 1923-04-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-11-06
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Stina
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Karlsson
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fides 11
Dodforsamling Helsingborgs Maria (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013