Personnummer 869
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-06-18
Doddatum 1927-03-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1927-03-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson Tillberg
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson Tillberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gällareböke Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013