Personnummer 871
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-00-00
Doddatum 1904-05-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1866-12-11
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Helena Gustava
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Bolmgren
NormeratFornamn Helena Gustava
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hult Vg
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013