Personnummer 875
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-07-20
Doddatum 1916-06-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-01-10
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Lönshult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013