Personnummer 878
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-05-28
Doddatum 1920-10-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1914-05-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Öberg
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Öberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sandby 2
Dodforsamling Norra Sandby (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013