Personnummer 879
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-09-19
Doddatum 1926-04-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-01-21
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åsa
Dodforsamling Traryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013