Personnummer 882
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-10-20
Doddatum 1922-05-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-09-04
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Dalgren
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Dalgren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Röstäde Stora
Dodforsamling Ekeby (I)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013