Personnummer 884
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-01-28
Doddatum 1917-12-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-04-14
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Ekström
TidigareEfternamn Bolmgren
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Ekström
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013