Personnummer 889
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-01-07
Doddatum 1911-03-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1864-07-24
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Elise Charlotta Petronella
Efternamn Hallberg
NormeratFornamn Elise Charlotta Petronella
NormeratEfternamn Hallberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013