Personnummer 890
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-09-04
Doddatum 1917-03-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-02-18
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Lorens
Efternamn Haraldsson
NormeratFornamn Gustav Lorens
NormeratEfternamn Haraldsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Filborna 9
Dodforsamling Helsingborgs landsförsamling
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013