Personnummer 897
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-08-08
Doddatum 1931-02-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1920-04-14
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Pernilla
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Pernilla
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013