Personnummer 90
Fodelsedatum 1835-00-00
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd