Personnummer 907
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-02-04
Doddatum 1922-02-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1915-03-13
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Olsson
TidigareEfternamn Persson
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Olsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Lönsholma
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013