Personnummer 909
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-05-06
Doddatum 1917-11-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1912-02-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Pålsson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Pålsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Andreas Pålsson
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013