Personnummer 910
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-01-24
Doddatum 1923-05-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-12-05
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Fredrika Elise
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Van Der Hagen
NormeratFornamn Fredrika Elise
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Svenska Maden 59
Dodforsamling Jönköpings Kristina (Jönköpings län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013